ứng dụng tiên ích

NỀN TẢNG SỐ HÓA QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Mobile Android/Ios, Liên kết hệ thống trường, Ứng dụng mạng xã hội chuyên biệt

Xem Thêm

Những tiện ích của chúng tôi

Dễ dàng xem lịch báo giảng,dạnh bạ giáo viên

tình hình học tập, rèn luyện của học sinh, tình hình thu tiền học, tình hình sử dụng thư

Thanh toán tiền học trực tuyến

Thông báo tức thời đến phụ huynh các mức phí, tình hình đóng tiền học của con mình, nhận hóa đơn điện tử.

kết nối giữa các trường và bộ giáo dục của thành phố

Theo dõi sổ chủ nhiệm, ghi sổ đầu bài, sổ điểm cá nhân, tổng kết cuối kỳ, nhận được các thông báo quan trọng của Trường.

XEM GIAO DIỆN

Ý kiến khách hàng

App giúp tôi quản lý việc chi tiêu và điểm số của con dễ dàng

Phụ huynh em Nguyễn Anh Bằng (Lớp 8)

Bé nhà mình chuẩn bị vào lớp 1. Đây thực sự là một app hữu dụng và triển vọng. Từ việc tuyển sinh cho bé vào lớp 1 và vượt cấp đều rất thuận tiện. Mình yên tâm hơn về việc quản lí con và kết nối với nhà trường

Phụ huynh bé Hoàng Thảo My (Lớp 1)

Nam chuẩn bị tốt nghiệp thì chúng tôi mới biết đến platform thú vị thế này. Hy vọng app sẽ phát triển rộng rãi cho nhiều cấp tại nhiều trường, để giúp nhiều gia đình quản lý các con. Cảm ơn Okuro

Phụ huynh bạn Trương Văn Nam (Lớp 12)

Bé nhà mình chuẩn bị vào lớp 1. Đây thực sự là một app hữu dụng và triển vọng. Từ việc tuyển sinh cho bé vào lớp 1 và vượt cấp đều rất thuận tiện. Mình yên tâm hơn về việc quản lí con và kết nối với nhà trường

Phụ huynh bạn Trương Văn Nam (Lớp 12)

App giúp tôi quản lý việc chi tiêu và điểm số của con dễ dàng

Phụ huynh bé Hoàng Thảo My (Lớp 1)